fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Karen Llewellyn

Karen Llewellyn

Karen Llewellyn

Darlithydd yn y Blynyddoedd Cynnar

Ar ôl gweithio fel gwarchodwr plant am 13 mlynedd, penderfynodd Karen ddefnyddio ei gwybodaeth a’i dealltwriaeth i symud ymlaen a dod yn ddarlithydd yng Ngholeg Gŵyr. Mae hi’n darlithio mewn Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol i helpu’r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol, gofalwyr a gwarchodwyr plant.


Cwestiwn 1: A yw dy rôl yn hyblyg?

“Ydy wir. Ro’n i’n gweithio’n rhan amser am saith mlynedd er mwyn gallu magu fy nheulu. Dwi wedi bod yn gweithio’n llawn amser ers Medi 2018.”

Cwestiwn 2: Pa ran o’r swydd sydd fwyaf gwerth chweil?

“Dwi’n profi gwefr enfawr pan mae’r myfyrwyr yn cyflawni eu hamcanion.”

Cwestiwn 3: Beth sy’n gwneud Darlithydd da?

“Profiad. Mae gen i brofiad uniongyrchol o weithio mewn gofal a’r blynyddoedd cynnar, felly maen nhw’n ymddiried ynof i.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi