Skip to main content

Dysgwch fwy am Gareth Smitham

Gareth Smitham

Gareth Smitham

Hyfforddwr Cyfrifiaduron
Abertawe

Mae rôl Gareth yn ymwneud â helpu pobl i fagu hyder a chyflawni unrhyw nodau sydd ganddynt yn y maes TG a chyfrifiaduron. Arferai Gareth weithio mewn Peirianneg, ond mae bellach yn Hyfforddwr Cyfrifiaduron yng Nghanolfan Adnoddau Bro Abertawe sy’n cynnig cefnogaeth i oedolion ag anableddau corfforol.


Cwestiwn 1: Sut ges di dy swydd?

“Fe ges i le yn y sector drwy lwc ar rôl colli fy swydd fel peiriannydd. Ar ôl cwpwl o fisoedd yn y rôl, roedd y bobl ro’n i’n gweithio gyda nhw wedi fy argyhoeddi’n llwyr ‘mod i yn y lle iawn, a dwi dal yma 26 mlynedd yn ddiweddarach.”

Cwestiwn 2: I ti, beth yw’r rhan fwyaf gwerth chweil?

“Y bobl dwi’n gweithio gyda nhw, yn bendant, a chael eu gweld nhw’n magu hyder.”

Cwestiwn 3: Pa gyngor fyddet ti’n ei roi i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa mewn gofal cymdeithasol?

“Os oes cyfle’n dod eich ffordd chi, cymerwch ef. Rhowch gynnig arni.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio