fbpx
Skip to main content

Learn more about Janet Smith

Janet Smith

Gofalwr Cysylltu Bywydau

Mae Janet wedi bod yn ofalwr ers 21 mlynedd ac ar hyn o bryd mae'n gofalu am ddau frawd Medwyn a Gareth. Mae byw gyda Janet yn golygu eu bod yn cael byw mor annibynnol â phosibl, fel rhan o gymuned.


Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs