fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Amy Davies

Amy Davies

Amy Davies

Gweithiwr Cymdeithasol

Gadawodd Amy yr ysgol heb gymwysterau a phenderfynodd ei bod am wneud gwahaniaeth i berthnasau teuluol. Mae hi nawr yn gweithio i ddod o hyd i gartrefi oes i blant ac yn helpu teuluoedd i ymdopi â materion amrywiol.


Cwestiwn 1: Beth rwyt ti’n ei garu am dy swydd?

"Dwi’n frwd iawn dros adeiladu perthnasau a dwi’n gweithio’n galed i sicrhau bod teuluoedd yn aros gyda’i gilydd, hyd yn oed os yw hynny’n golygu ein bod yn gorfod wynebu anawsterau gyda’n gilydd. Dyna beth rwy’n ei garu.”

Cwestiwn 2: Wyt ti’n wynebu unrhyw heriau?

“Mae rhai teuluoedd yn gallu bod yn anodd weithiau, ac mae’n rhaid adeiladu ffydd fel eu bod nhw’n fodlon gweithio’n galed gyda chi.”

Cwestiwn 3: Pa fath o berson sydd ei angen i fod yn weithiwr cymdeithasol?

“Mae’n rhaid i chi allu gweld yr ochr ddoniol, oherwydd heb hynny ni fyddwch yn gallu cysylltu â’r bobl rydych chi’n eu cefnogi.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi