Skip to main content

Dysgwch fwy am Chloe Paterson

Chloe Paterson

Gweithiwr Cymorth Cyfleoedd Dydd

Mae Chloe yn gweithio i Gyngor Sir Rhondda fel Gweithiwr Cymorth Cyfleoedd Dydd, ac mae hi newydd gwblhau rhaglen brentisiaeth. O ddydd i ddydd mae hi’n cefnogi oedolion ag anableddau dysgu mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan adeiladu eu hannibyniaeth a dysgu sgiliau newydd iddyn nhw.


Cwestiwn 1: Beth wnaeth dy ysbrydoli i ddechrau gweithio yn y sector?

“Mae fy mrawd yn awtistig, a do’n ni ddim yn agos achos ‘mod i ddim yn gwybod sut i gyfathrebu ag e. Fe ddechreues i gwrs yn y golwg lle dysges i am lawer o anableddau, ac erbyn hyn mae ein perthynas ni’n anhygoel.”

Cwestiwn 2: Beth wyt ti’n ei wneud mewn wythnos arferol?

“Ry’n ni’n gwneud amrywiaeth o weithgareddau o ddydd i ddydd. Un dydd byddwn ni’n mynd allan i’r gymuned i arddio a’r diwrnod nesa byddwn ni’n seiclo.”

Cwestiwn 3: Pam fyddet ti’n argymell gweithio mewn gofal cymdeithasol?

“Mae gweld y wên ar wynebau pobl ar ôl iddyn nhw gyflawni rhywbeth yn hynod o werth chweil. Ry’ch chi’n mynd adref yn gwenu yn gwybod eich bod chi wedi gwneud eu bywydau’n well a’u helpu i dyfu fel unigolion.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio