fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Izzy and Tyne

Izzy and Tyne

Myfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Izzy a Tyne yn fyfyrwyr ar y cwrs BTEC Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Gwent. Drwy bartneriaethau gwerthfawr, mae’r cwrs yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddefnyddio’r hyn maent yn ei ddysgu mewn lleoliadau gwaith, gan eu helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r profiad sydd eu hangen arnynt i gael gwaith yn y sector ar ôl cymhwyso.


Cwestiwn 1: Beth mae pobl ifanc yn ei feddwl am y sector gofal?

“Mae lot o bobl ifanc yn ei gysylltu â gofal uniongyrchol ac yn meddwl ei fod yn ddiflas. Ond, mewn gwirionedd, mae’n hynod o werth chweil achos pobl sy’n dod gyntaf.”

Cwestiwn 2: Ydych chi wedi dysgu unrhyw beth diddorol hyd yn hyn?

“Daeth dau weithiwr proffesiynol i siarad â ni am fod yn Arwyr Digidol. Mae pobl hŷn yn aml gartref ar eu pen eu hunain drwy’r dydd, felly gall defnyddio apiau wneud gwahaniaeth mawr iddyn nhw.”

Cwestiwn 3: Sut bydd y cwrs hwn yn effeithio ar dy yrfa yn y dyfodol?

“Mae wedi gwella fy ngwybodaeth a’m sgiliau tra ‘mod i ar leoliad a gwneud i fi sylwi faint dwi’n mwynhau gallu gwneud pobl yn hapus. Mae gweld eu hymatebion wir yn gwneud i fi wenu.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi