fbpx
Skip to main content

Learn more about Mike Williams

Mike Williams

Gweithiwr Gofal Cartref a Rheolwr Cynorthwyol
Bangor

Mae Mike wedi gweithio mewn gofal ers 12 mlynedd, ac mae ei angerdd yn amlwg i bawb. Yn siaradwr Cymraeg brwd, mae Mike yn credu bod iaith yn chwarae rhan bwysig yn y lleoliad gofal.


Question 1: Sut mae bod yn siaradwr Cymraeg yn ffitio i'ch swydd?

“Rwy’n credu ei fod yn ychwanegu at y teimlad o gyfeillgarwch â’n defnyddwyr gwasanaeth iaith Cymraeg - maen nhw wir yn ei werthfawrogi pan fyddaf yn gwneud yr ymdrech i siarad â nhw yn Gymraeg, mae’n gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy cartrefol a chyffyrddus.”

Question 2: Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am eich swydd?

“Cymaint o bethau. Mae'n yrfa hynod werth chweil, ac rydw i wrth fy modd ei bod yn fy nghadw ar flaenau fy nhraed - does dim dau ddiwrnod yr un peth! ”

Question 3: Disgrifiwch eich swydd mewn tri gair

“Boddhaus, cyffrous, unigryw.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs