fbpx
Skip to main content

Learn more about Naomi Frere

Naomi Frere

Myfyriwr Gweithiwr Cymdeithasol (cyn Brentis)

Cafodd Naomi brofiad uniongyrchol o’r system ofal yn tyfu i fyny mewn gofal maeth ac roedd eisiau defnyddio ei phrofiadau i helpu pobl ifanc eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Tra’n gweithio i adran gyllid ei chyngor lleol, rhoddodd y brentisiaeth gyfle perffaith i Naomi ddechrau gyrfa mewn gofal cymdeithasol tra’n caniatáu iddi barhau i ennill cyflog yn hollbwysig.

Rhoddodd y cymhwyster a enillodd Naomi o’i phrentisiaeth y pwyntiau UCAS ychwanegol yr oedd eu hangen arni i wneud cais am le israddedig ym Mhrifysgol De Cymru lle mae bellach yn Fyfyriwr Weithiwr Cymdeithasol trydedd flwyddyn.


Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs