fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Abbi-Lee Davies

Abbi-Lee Davies

Abbi-Lee Davies

Pennaeth Gwasanaeth

Mae Abbi-Lee wedi bod yn gweithio yn M&D Care ers saith mlynedd. Dechreuodd fel gweithiwr cymorth cyn cwblhau cynllun Rheolwr Dan Hyfforddiant cyflym, gan ennill ei chymwysterau wrth weithio. Mae hi nawr yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o reoli’r cartrefi preswyl yn ne-orllewin Cymru.


Cwestiwn 1: Sut est ti i mewn i’r sector?

“Cyn gweithio mewn gofal, ro’n i’n trin gwallt, felly doedd gen i ddim cymwysterau i weithio yn y sector. Ond roedd cael llwybr datblygu’n bwysig i fi, a dwi wedi gallu cael llawer o hyfforddiant tra’n gweithio.”

Cwestiwn 2: Oes rhywbeth nad yw pobl yn ei wybod am dy waith di?

“Mae pobl yn meddwl mai dim ond gofal personol yw gofal cymdeithasol, ond mae pob diwrnod yn wahanol. Ry’ch chi’n cefnogi pobl sydd eisiau bod yn annibynnol a mynd nôl allan i’r gymuned, gan gynnwys mynd â nhw i siopa bwyd neu i’r sinema.”

Cwestiwn 3: Pa rinweddau sydd eu hangen i weithio mewn gofal cymdeithasol?

“Mae angen i chi fod yn ofalgar, yn gydymdeimladol ac yn llawn cymhelliant, ac yn rhywun sydd eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.”

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio