fbpx
Skip to main content

Dysgwch fwy am Sam Tanner

Sam Tanner

Dirprwy Reolwr

Ar ôl gadael yr ysgol uwchradd, aeth Sam i'r coleg i gwblhau ei Lefel 3 CACHE yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant, ar ôl bod eisiau gweithio gyda phlant erioed. Dechreuodd ym Meithrinfa Gofal Dydd Hollies fel Nyrs Feithrin ac yna gweithiodd ei ffordd i fyny i ddod yn Ddirprwy Reolwr.


Cwestiwn 1: Pam aethoch chi i ofal plant?

Rwyf bob amser wedi bod ag angerdd am weithio gyda phlant, i'w helpu i ddatblygu a thyfu'n feddylwyr a dysgwyr annibynnol.

Cwestiwn 2: Beth rydych chi'n eu gwneud mewn diwrnod arferol?

Rydym yn cynllunio llawer o weithgareddau i roi profiadau uniongyrchol i blant na fyddent o bosibl yn eu cael gartref, sy'n canolbwyntio ar yr holl anghenion unigol i'w helpu i ddatblygu'n gorfforol, yn feddyliol ac yn emosiynol.

Cwestiwn 3: Beth yw rhan fwyaf buddiol y swydd?

Gwybod eich bod chi'n rhoi dechrau da mewn bywyd i'r plant, ac amgylchedd diogel a chynnes i'w helpu i ddysgu, tyfu a datblygu.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio