Skip to main content

Ceisiadau nawr ar agor ar gyfer y Gwobrau 2020


Mae Y Gowbrau yn werthfarogiad sy’n cydnabod, dathlu a rhannu arfer ragorol ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru. Mae’r Gwobrau 2020 nawr ar agor ac mae Gofal Cymdeithasol Cymru, am y tro cyntaf, wedi cyflwyno gwobr i weithwyr gofal unigol – Gwobr Gofalwn Cymru. Mae’r wobr hon yn agored i unrhyw weithiwr cyflogedig neu wirfoddolwr ym maes gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar neu ofal plant yng Nghymru sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy’r gofal a’r cymorth y maent yn eu darparu.

“Rydyn ni’n gofyn i gydweithwyr, cyflogwyr, pobl sy’n derbyn gofal a chymorth neu eu gofalwyr, teulu a ffrindiau i enwebu unrhyw weithwyr gofal yr hoffent gael eu cydnabod gyda’r wobr hon.”

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru yn https://gofalcymdeithasol.cymru/straeon-newyddion/ceisiadau-ar-agor-ar-gyfer-y-gwobrau-2020

Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf