fbpx
Skip to main content

Cofrestru fel cyflogwr

Rydym yn brysur yn adeiladu porthol cyflogwr i’w gwneud hi’n haws i chi gyhoeddi’ch swyddi gwag, rheoli’ch swyddi gwag byw a’ch ceisiadau am swyddi.

Os hoffech i’ch cwmni ymddangos yn rhad ac am ddim ar wefan Gofalwn Cymru, cwblhewch y ffurflen isod.

Dylech fod yn ymwybodol, fel perchennog gwybodaeth eich cwmni, bod yn rhaid i’r wybodaeth gydymffurfio â’ch safonau iaith Gymraeg eich hun, os yn berthnasol.

Dim ond gwybodaeth megis enw cwmni, lleoliad, math o waith a disgrifiad bydd yn ymddangos ar y wefan. Byddwn yn defnyddio eich manylion cyswllt er mwyn i’r tîm Gofalwn Cymru gysylltu â chi’n uniongyrchol, ni fyddwn yn ei rhannu ymhellach.

Syth y byddwch wedi cofrestru byddwn yn gyrru manylion i chi gael mynediad at y Pecyn Rhanddeiliaid sef ardal o’r wefan ble gallwch lawr lwytho deunyddiau’r ymgyrch y byddwch yn eu cael yn ddefnyddiol.

Ar ôl cyflwyno'r ffurflen hon, byddwn yn anfon un e-bost cadarnhau atoch.
Bydd yr e-bost hefyd yn cynnwys manylion i chi gael mynediad i'r pecyn cymorth rhanddeiliaid.

5 + 5 =