Skip to main content

Cyflwyno swydd wag

Rydym yn brysur yn adeiladu porthol cyflogwr i’w gwneud hi’n haws i chi gyhoeddi’ch swyddi gwag, rheoli’ch swyddi gwag byw a’ch ceisiadau am swyddi.

Os hoffech gyhoeddi eich swyddi gwag am ddim ar wefan Gofalwn Cymru, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.