fbpx
Skip to main content

Wythnos Genedlaethol Diogelu


Os ydych chi’n ystyried cael swydd mewn gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant, cymerwch gip ar hyfforddiant ar-lein newydd i’ch helpu chi i adnabod arwyddion cam-drin, niwed neu esgeulustod plant neu oedolion.

Bydd y pecyn e-ddysgu dwyieithog Gofal Cymdeithasol Cymru rhoi dealltwriaeth ymarferol i chi o ddiogelu. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn gallu:

  • esbonio’r term ‘diogelu’
  • cydnabod camdriniaeth neu’r risg o gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod
  • gwybod pa gamau i’w cymryd os ydych chi’n gweld neu’n amau ​​camdriniaeth, niwed neu esgeulustod, neu os bydd rhywun yn dweud wrthych eu bod yn cael eu cam-drin
  • deall hanfodion deddfau ynghylch diogelu
  • cydnabod bod dyletswydd arnoch i riportio camdriniaeth, niwed neu esgeulustod.

Gwyliwch y fideo hwn er mwyn cael cyflwyniad i ddiogelu…

I gael mwy o wybodaeth am ddysgu a deall diogelu, ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Yn ôl i newyddion Nesaf