Skip to main content

Diogelu


Mae diogelu yn ymwneud â gwybod beth i’w wneud os credwch y gallai rhywun fod yn wynebu risg o gael ei gam-drin, ei niweidio neu ei esgeuluso. Cyfrifoldeb pawb yw diogelu.

Mae’r fideo hwn yn gyflwyniad i ddiogelu i unrhyw un sy’n ystyried ymuno â’r gweithlu gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar…

I gael mwy o wybodaeth am ddysgu a deall diogelu, ewch i wefan Gofal Cymdeithasol Cymru.

Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf