Skip to main content

Wedi llwyddo i gyflwyno swydd wag

Diolch am bostio eich swydd wag gyda Gofalwn Cymru. Byddwn yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi eich swydd cyn gynted â phosib.

Porthol cyflogwyr newydd yn dod yn fuan
Rydym yn brysur yn adeiladu porthol cyflogwr i’w gwneud hi’n haws i chi gyhoeddi eich swyddi gwag, rheoli eich swyddi gwag byw a’ch ceisiadau am swyddi.