fbpx
Skip to main content

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

Amy Davies
Gweithiwr Cymdeithasol

Gadawodd Amy yr ysgol heb gymwysterau a phenderfynodd ei bod am wneud gwahaniaeth i berthnasau teuluol. Mae hi nawr yn gweithio i ddod o hyd i gartrefi oes i blant ac yn helpu teuluoedd i ymdopi â materion amrywiol.

Dysgu mwy

Oes gennych chi
stori wych i’w rhannu?


Rydym yn chwilio am straeon pobl sy’n gweithio mewn Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar. Rydyn ni’n gwybod nad yw hi’n hawdd bob amser – dyma pam ein bod eisiau rhannu straeon gonest gan bobl go iawn. Os ydych chi’n credu bod eich stori’n un ysbrydoledig, cysylltwch â ni.

Cyswllt
1 9 10 11

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi