fbpx
Skip to main content

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

Mark Griffiths
Uwch Weithiwr Gofal

Ar ôl 31 mlynedd fel cynorthwyydd hedfan, roedd Mark Griffiths eisiau her yrfa newydd a oedd yn darparu balchder a phwrpas. Mae Mark bellach yn gweithio fel Uwch Weithiwr Gofal yn helpu i gefnogi’r rheini rhwng 8 a 102 oed.

Learn more

Dawn Lancaster a Helen Sullivan
Rheolwr Cangen a Swyddog Recriwtio

Mae Dawn a Helen yn dweud wrthym beth sydd ei angen go iawn i weithio yn y sector gofal a pha gyfleoedd dilyniant sydd ar gael.

Learn more

Tayla Baker

Mae Tayla yn gweithio gyda phlant i ysbrydoli, dysgu a datblygu trwy chwarae, yn amgylchedd diogel Meithrinfa Cwtch.

Learn more

Dean Morgan
Rheolwr Galluoedd y Gweithlu

Mae Dean yn gweithio i Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Pineshield ac yn goruchwylio'r broses o recriwtio a chadw ar draws y gweithlu.

Learn more

Taith gerdded Gofalwn Cymru
Grŵp o weithwyr gofal yng Nghymru.

Nid yw gweithio mewn gofal bob amser yn hawdd. Rydym yn gwybod y gall fod yn heriol weithiau. Gwnaethom siarad â grŵp o weithwyr gofal yng Nghymru. Dyma ddywedon nhw…

Learn more

Matt Milum
Arweinydd Tîm

Matt yw Arweinydd Tîm cyn-ysgol Meithrinfa Ddydd Abacus yn Abertawe.

Learn more

Jane Rogers
Pennaeth Gwasanaethau Plant

Mae Jane o Gyngor Sir Fynwy yn sôn am y gwerthoedd a'r sgiliau sydd ei hangen i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Learn more

Meithrinfa Abacus
Gofalwyr a rhieni

Gwnaethom ofyn i rieni a gofalwyr am eu meddyliau gonest ar anfon eu plant yn ôl i leoliadau gofal plant yn dilyn y pandemig.
Er bod pethau'n wahanol, mae'r staff ym Meithrinfa Ddydd Abacus wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i ddarparu lle diogel i blant ddysgu a chael hwyl.

Learn more
1 2 3 4 5 6 11

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs