fbpx
Skip to main content

Cael swydd mewn gofal cymdeithasol

Ydych chi’n barod am yr her? Dysgwch fwy o’r astudiaethau achos isod.

Sara Davies
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Grŵp Pobl

Newidiodd Sara ei gyrfa er mwyn roi yn ôl i'r gymuned. Dechreuodd o'r gwaelod ac mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i oruchwylio'r gwasanaethau amgylcheddau byw â chymorth cymunedol.

Learn more

Sara Davies
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Grŵp Pobl

Newidiodd Sara ei gyrfa er mwyn roi yn ôl i'r gymuned. Dechreuodd o'r gwaelod ac mae wedi gweithio ei ffordd i fyny i oruchwylio'r gwasanaethau amgylcheddau byw â chymorth cymunedol.

Learn more

Menna Jones
Cyd-berchennog Meithrinfa Ffalabalam

Diolch yn fawr iawn i Meithrinfa Ffalabalam am ein helpu i greu'r ffilm arbennig hon.

Learn more

Meithrinfa Abacus
Gofalwyr a rhieni

Gwnaethom ofyn i rieni a gofalwyr am eu meddyliau gonest ar anfon eu plant yn ôl i leoliadau gofal plant yn dilyn y pandemig.
Er bod pethau'n wahanol, mae'r staff ym Meithrinfa Ddydd Abacus wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i barhau i ddarparu lle diogel i blant ddysgu a chael hwyl.

Learn more

Jane Rogers
Pennaeth Gwasanaethau Plant

Mae Jane o Gyngor Sir Fynwy yn sôn am y gwerthoedd a'r sgiliau sydd ei hangen i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Learn more

Matt Milum
Arweinydd Tîm

Matt yw Arweinydd Tîm cyn-ysgol Meithrinfa Ddydd Abacus yn Abertawe.

Learn more

Taith gerdded Gofalwn Cymru
Grŵp o weithwyr gofal yng Nghymru.

Nid yw gweithio mewn gofal bob amser yn hawdd. Rydym yn gwybod y gall fod yn heriol weithiau. Gwnaethom siarad â grŵp o weithwyr gofal yng Nghymru. Dyma ddywedon nhw…

Learn more

Ben Bolton
Gweithiwr Allweddol

Mae Ben yn chwarae rôl allweddol yn cadw unigolion bregus yn ddiogel, gan eu symud o sefyllfa negyddol i un gadarnhaol.

Learn more
1 3 4 5 6 7 11

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs