fbpx
Skip to main content

Gofalwn Cymru – stori hyd yn hyn


Nod Gofalwn Cymru yw codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am ofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae sy’n cefnogi rhai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Mae’r ddau sector yn chwarae rhan hanfodol wrth gynnal lles, annibyniaeth pobl ac i blant, gan eu cefnogi i ddatblygu a thyfu.

Yn yr adroddiad hwn rydym yn egluro sut mae’r rhaglen hon yn cefnogi’r ddau sector gan

  • adeiladu a chyflwyno partneriaethau gwir
  • cyflawni ymgyrchoedd
  • ymgysylltu â’r cynulleidfaoedd
  • hyrwyddo cyfleoedd gyrfa
  • cefnogi recriwtio
  • darparu hyfforddiant am ddim
  • canolbwyntio ar y camau nesaf.


Lawr lwythwch ein dogfen adroddiad diweddaraf isod

Previous story Back to news Next story