fbpx
Skip to main content

Cyflwyniad i ofal cymdeithasol


Rydym yn cynnal cwrs hyfforddiant sydd wedi’i hariannu i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

 

Karima, Home Care Worker in PPE

Y cwrs hyfforddi

Mae’r cwrs hyfforddi ar gael i bawb sy’n byw yng Nghymru ac yn cael ei gynnal ar lein, gyda thiwtor, dros bedwar diwrnod. Rhaid eich bod yn gallu mynychu’r pedwar diwrnod llawn.

Bydd yr hyfforddiant yn trafod y wybodaeth hanfodol y bydd angen arnoch er mwyn i chi ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol, megis cyfathrebu a dulliau gweithio diogel. Pan fyddwch yn dechrau gwaith, byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant ychwanegol gan eich cyflogwr.

Os na fedrwch chi fynd ar-lein i fynychu’r cwrs, neu os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â cyswllt@gofalwn.cymru.

 

Sut i gael mynediad at y cwrs hyfforddi

Yn gyntaf rhaid i chi gofrestru eich manylion ar wefan Gofalwn Cymru ac ymgeisio ar gyfer y cwrs hyfforddiant. Byddwn yn cysylltu â chi i drefnu cyfweliad anffurfiol dros y ffôn – bydd hwn yn gyfle i chi i ofyn mwy am weithio ym maes gofal cymdeithasol, yr hyfforddiant a’r swyddi sydd ar gael.

Os nad ydych yn siŵr os ydy gyrfa ym maes gofal yn iawn i chi, defnyddiwch ein hadnodd ar-lein i ddarganfod mwy am weithio ym maes gofal www.Gofalwn.cymru/dechrau-gofal-yn-galw/.

Bydd rhaid i chi gael rhywfaint o wiriadau i sicrhau eich bod yn gymwys i weithio yn y sector gofal, a byddwn yn eich helpu chi gyda rhain. Bydd y gwiriadau’n cynnwys rhywbeth o’r new Gwiriad Datgelu a Gwahardd sy’n sicrhau nad oes gyda chi cofnod troseddol a fyddai’n eich atal rhag gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Cyflogwyr, os oes gennych weithwyr yr hoffech eu cynnwys ar y cwrs hyfforddi, cwblhewch y ffurflen ar ein tudalen newyddion cyflogwyr.

 

Dyddiadau nesaf

Dyddiadau newydd i’w rhyddhau yn y flwyddyn newydd.

 

Swyddi sydd ar gael

Rydyn ni wedi gofyn i gyflogwyr i gofrestru unrhyw swyddi gwag sydd ganddynt ar www.Gofalwn.cymru/swyddi. Gallwch wneud cais am un o’r swyddi hyn cyn, yn ystod neu ar ôl i chi fynychu’r cwrs hyfforddi, ond bydd cwblhau’r cwrs yn sicrhau eich bod yn barod i weithio.

Ar ddiwedd y cwrs gallwn helpu chi i chwilio am swyddi. Ni allwn sicrhau y byddwch yn llwyddiannus mewn cael swydd y sector gofal cymdeithasol, ond byddwch mewn lle gwell i ddod o hyd i gyflogaeth.

 

Talu am hyfforddiant

Does dim rhaid i chi dalu am yr hyfforddiant gan ei fod wedi’i hariannu’n llawn, ond ni fyddwch yn derbyn tâl am fynychu. Fodd bynnag, efallai bydd rhai cyflogwyr yn talu am eich hyfforddiant ar ôl i chi fod yn gweithio gyda nhw am rai misoedd – dylech ofyn am hwn os ydych yn cael cyfweliad.

Os ydych yn rhan o raglen gyflogadwyedd (er enghraifft, gyda Workways neu Job Centre Plus), efallai gallwch gael cymorth gyda chostau teithio ar gyfer mynychu cyfweliadau.

 

Casglu adborth

Rydyn ni eisiau gwybod pa mor dda mae’r hyfforddiant yn gweithio. Byddwn yn cysylltu â chi mis ar ôl i chi cwblhau’r cwrs i gael adborth ac i weld os ydych wedi bod yn llwyddiannus mewn cael swydd ym maes gofal cymdeithasol.

 

Cofrestrwch eich diddordeb

Blaenorol Yn ôl i newyddion Nesaf