fbpx
Skip to main content

Cydgysylltydd Gwasanaethau Gofal Cartref


Fel Cydgysylltydd Gwasanaethau Gofal Cartref, byddwch yn cydlynu gwaith tîm o Weithwyr Gofal Cartref ac Uwch Weithwyr Gofal Cartref.

Byddwch yn cynllunio ac yn dyrannu ymweliadau cartref i Weithiwr Gofal Cartref/ Uwch Weithiwr Gofal Cartref priodol, gan wneud yn siŵr bod sgiliau a nodweddion y gweithiwr yn cyfateb yn agos i rai'r unigolyn. Byddwch hefyd yn ymateb i newidiadau byr rybudd i gynlluniau a rotas, gan wneud yn siŵr bod pawb y mae hyn yn effeithio arnynt yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.

Byddwch yn gwneud yn siŵr bod rotas ac amserlenni gwaith yn cael eu trefnu a'u cynllunio i roi digon o amser i staff ymweld â phobl, a theithio rhwng gwahanol gartrefi. Byddwch yn cysylltu ag aelodau teuluol a gweithwyr proffesiynol eraill.

Byddwch yn gyfrifol am gadw cofnodion cywir, gan ddangos trefn a sylw trylwyr i fanylion.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros weithio gyda phobl
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i fod yn aelod da o dîm
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a di-ddal
 • Agwedd agored a chynhwysol
 • Y gallu i gyfeirio aelodau eraill o'r tîm

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs