fbpx
Skip to main content

Gofalwr Maeth


Fel Gofalwr Maeth byddwch yn rhoi cartref i blant a phobl ifanc sydd ddim yn gallu byw gartref gyda’u teulu, a chroesawi blant i mewn i’ch bywyd cartref.

Byddwch yn darparu cartref sefydlog, cefnogol i blant a phobl ifanc ac yn cynnig gofal a chymorth emosiynol ac ymarferol. Byddwch hefyd yn eiriolwr ar ran plant a phobl ifanc, ac yn cefnogi eu haddysg a’u llesiant corfforol a chymdeithasol, ynghyd â’u hiechyd meddwl.

Efallai byddwch yn rhoi cartref i blentyn am gyfnod byr (mewn argyfwng) neu edrych ar ôl plant am gyfnod hirach, efallai trwy gydol eu plentyndod. Mae nifer o fathau o ofal maeth gan gynnwys cyfnodau byr, maethu at bwrpas mabwysiadu a maethu ar gyfer ffrindiau a theulu.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Y gallu i beidio â barnu
  • Empathi
  • Y gallu i adeiladu perthnasau sy’n golygu bod plant a phobl ifanc yn ymddiried ynoch
  • Amynedd, cydnerthedd a sgiliau arsylwi
  • Yr hyder i ddelio â sefyllfaoedd heriol a newidiol
  • Y gallu i ddysgu o brofiadau ac adlewyrchu ar brofiadau

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Enw : Sandra Stafford, Gofalwr Maeth
Trosolwg : Mae Sandra a’i gŵr wedi bod yn ofalwyr maeth ers 2001. Fel y prif ofalwr, mae Sandra yn wynebu heriau bob dydd wrth iddi wneud yn siŵr ei bod hi’n diwallu anghenion corfforol ac emosiynol y plentyn, mynd i apwyntiadau meddygol a chyfarfodydd, yn ogystal â chefnogi a hybu cyswllt â’i theulu biolegol.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio