fbpx
Skip to main content

Gwarchodwr Plant


Fel Gwarchodwr Plant cofrestredig, byddwch yn darparu gofal ar gyfer plant dan 12 oed am fwy na dwy awr y dydd yn eich cartref eich hun.

Byddwch yn hunangyflogedig ac yn gyfrifol am redeg eich busnes eich hun, a byddwch hefyd yn bodloni gofynion cyfreithiol. Mae angen i chi fod yn gryf eich cymhelliant a bydd disgwyl i chi baratoi gwaith papur.

Byddwch yn darparu amgylchedd diogel, llawn hwyl ac ysgogol ac yn cefnogi gweithgareddau chwarae, dysgu a datblygu plant drwy weithgareddau a phrofiadau.

I lwyddo yn y rôl hon, byddwch angen:

  • Mwynhau gweithio gyda phlant
  • Natur ofalgar ac amyneddgar
  • Dull hyblyg a’r gallu i addasu
  • Sgiliau cyfathrebu da, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
  • Dychymyg a chreadigrwydd

Am fwy o wybodaeth am gymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Am ragor o wybodaeth am fod yn Warchodwr Plant yng Nghymru, cysylltwch â PACEY Cymru.

Enw : Astudiaeth Achos Gwarchodwr Plant – Amanda Calloway
Trosolwg : Ar ôl cael plant, roedd Amanda eisiau symud 'mlaen o’i gyrfa mewn bancio. Dewisodd fod yn warchodwr plant oherwydd yr hyblygrwydd. Ochr yn ochr â’i gyrfa fel gwarchodwr plant, gan weithio o gartref, astudiodd Amanda am radd yn y Blynyddoedd Cynnar a chymhwyster rheoli Lefel 5.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

chwilio am swyddi