fbpx
Skip to main content

Rheolwr Gofal Dydd Sesiynol


Fel Rheolwr Gofal Dydd Sesiynol byddwch yn gyfrifol am ansawdd, darpariaeth a chynaliadwyedd eich lleoliad yn gyffredinol.

Mae'r rôl yn golygu cydweithio â'ch tîm, plant a theuluoedd i greu amgylchedd diogel a chynhwysol o ansawdd uchel i fodloni anghenion y plant sy'n mynychu'r lleoliad.

Byddwch yn gyfrifol am redeg y lleoliad o ddydd i ddydd, gan ddarparu arweiniad, goruchwyliaeth a chymorth i'r staff.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Sgiliau arwain a rheoli
 • Natur ofalgar ac amyneddgar
 • Sgiliau cyfathrebu da, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
 • Y gallu i feithrin perthynas dda gydag eraill
 • Dychymyg a chreadigrwydd
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd sy'n newid
 • Y gallu i gynnwys pob plentyn
 • Hyder yng nghwmni plant ac oedolion
 • Cynllunio a chyllidebu
 • Gweithio mewn partneriaeth
 • Cydymffurfio â'r safonau a rheoleiddiadau gofynnol
 • Y gallu i roi sylw i fanylion a chwblhau unrhyw ddogfennaeth angenrheidiol

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Enw : Helen Greenwood
Trosolwg : Mae Helen yn Arweinydd Meithrinfa yn Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl ac mae hi’n frwdfrydig dros addysgu’r genhedlaeth nesaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hi’n gyfrifol am gynllunio gweithgareddau dyddiol i helpu’r plant i ddysgu, cadw’r plant yn ddiogel a sicrhau bod y feithrinfa yn amgylchedd diogel ac addas i bawb.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio