fbpx
Skip to main content

Rheolwr Gwasanaethau Maethu


Fel Rheolwr Gwasanaethau Maethu byddwch yn gyfrifol am arwain gwasanaeth o safon uchel sy’n rhoi sefydlogrwydd a diogelwch i blant a phobl ifanc sy’n byw i ffwrdd o’u cartref teuluol.

Mae rheolwyr maethu yn goruchwylio tîm ac yn recriwtio a chefnogi gofalwyr maeth. Mae hwn yn helpu gofalwyr maeth i ddarparu awyrgylch cartrefol sefydlog i’r plant a’r bobl ifanc maent yn gofalu amdanynt.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

  • Sgiliau cyfathrebu da
  • Y gallu i beidio â barnu
  • Empathi
  • Amynedd, cydnerthedd a sgiliau arsylwi
  • Yr hyder i ddelio â sefyllfaoedd heriol a newidiol
  • Y gallu i ddysgu o brofiadau ac adlewyrchu, a pharhau i ddatblygu ymarfer da
  • Y gallu i oruchwylio a chefnogi pobl eraill
  • Hyblygrwydd
  • Sgiliau rheoli ac arwain
  • Sgiliau cynllunio a gweinyddu

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs