Skip to main content

Uwch Weithiwr Cartref Gofal i Oedolion


Fel Uwch Weithiwr Cartref Gofal i Oedolion, byddwch chi’n darparu gofal a chymorth i breswylwyr, ac yn eu helpu i gadw eu hannibyniaeth ac i wneud dewisiadau.

Gan weithio mewn tîm gyda gweithwyr gofal proffesiynol eraill, byddwch chi’n cefnogi’r preswylwyr i ddatblygu cynllun gofal sy’n addas i’w hanghenion a’u dewisiadau diwylliannol, emosiynol, cymdeithasol a chorfforol personol a’i roi ar waith.

Byddwch chi’n cefnogi’r rheolwyr i sicrhau bod gweithrediadau o dydd i ddydd yn cael eu cwblhau.  Byddwch chi hefyd yn arwain, yn cydlynu ac yn datblygu tîm o weithwyr gofal yn y cartref gofal.

Byddwch chi’n gyfrifol am gwblhau gwaith papur a chadw cofnodion cyfredol ar gyfer pob preswylydd.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Brwdfrydedd dros ofalu am bobl hŷn a’u teuluoedd
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Cydymdeimlad a thosturi
 • Y gallu i feithrin perthnasoedd dibynadwy
 • Y gallu i weithio’n dda mewn tîm
 • Sgiliau trefnu
 • Hyblygrwydd
 • Y gallu i gadw cofnodion cywir
 • Cadernid
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd heriol a newidiol
 • Agwedd agored a chynhwysol
 • Y gallu i gyfeirio aelodau eraill o'r tîm

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio