fbpx
Skip to main content

Uwch Weithiwr Gofal Preswyl i Blant


Fel Uwch Weithiwr Gofal Preswyl i Blant, byddwch yn cefnogi’r plant a’r bobl ifanc, ac yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar y plentyn.

Byddwch yn darparu lle caredig, gofalgar a llawn hwyl i fyw ynddo, gan helpu’r plant a phobl ifanc i ffynnu. Byddwch yn eu helpu i gyflawni canlyniadau cadarnhaol a rhoi ymdeimlad o sefydlogrwydd a diogelwch iddynt.

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm ac yn cefnogi rheolwyr i sicrhau bod gweithrediadau o ddydd i ddydd yn cael eu cwblhau. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd fynychu cyfarfodydd gyda lleoliadau addysgol, yr Heddlu, Gweithwyr Cymdeithasol ac asiantaethau eraill.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

 • Mwynhau gweithio gyda phlant a phobl ifanc
 • Gweithio’n dda mewn tîm
 • Cyfathrebu’n dda, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
 • Natur ofalgar, gefnogol ac amyneddgar
 • Y gallu i ddatblygu cydberthnasau cadarnhaol
 • Cydnerthedd
 • Cymhelliant a phenderfyniad
 • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd anodd a newidiol
 • Dull agored a chynhwysol
 • Y gallu i fod yn gynhwysol gyda phob plentyn a pherson ifanc
 • Y gallu i roi arweiniad i aelodau eraill o’r tîm
 • Y gallu i gymryd arweiniad gan uwch weithwyr
 • Hyder yng nghwmni plant, pobl ifanc ac oedolion
 • Sylw i fanylder, gan sicrhau bod gwybodaeth gywir yn cael ei chofnodi yn eich holl waith papur

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio