fbpx
Skip to main content

Ymarferydd Cynorthwyol


Fel Ymarferydd Cynorthwyol, byddwch yn gweithio o dan oruchwyliaeth i ddarparu gofal i blant.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn helpu i greu amgylchedd diogel, croesawgar a chynhwysol i blant, er mwyn cefnogi eu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

  • Natur ofalgar ac amyneddgar
  • Sgiliau cyfathrebu da, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
  • Dychymyg a chreadigrwydd
  • Y gallu i gynnwys pob plentyn
  • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd gan aelodau staff eraill
  • Hyder yng nghwmni plant ac oedolion

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Chwilio