fbpx
Skip to main content

Ymarferydd


Fel Ymarferydd byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal dydd i blant.

Gan weithio fel rhan o dîm byddwch yn helpu i greu amgylchedd diogel, croesawgar a chynhwysol i blant, er mwyn cefnogi eu gofal, chwarae, dysgu a datblygiad. Byddwch yn arsylwi ar ddatblygiad plant ac yn ei gofnodi, ac yn cynllunio gweithgareddau i gefnogi eu dysgu a'u datblygiad parhaus.

I fod yn llwyddiannus yn y swydd hon mae angen:

  • Natur ofalgar ac amyneddgar
  • Sgiliau cyfathrebu da, gan gynnwys sgiliau llafar a gwrando
  • Dychymyg a chreadigrwydd
  • Y gallu i addasu i sefyllfaoedd sy'n newid
  • Y gallu i gynnwys pob plentyn
  • Y gallu i dderbyn cyfarwyddyd gan yr Uwch Ymarferydd/Rheolwr
  • Hyder yng nghwmni plant ac oedolion
  • Y gallu i roi cyfarwyddyd i Ymarferwyr Cynorthwyol

Am fwy o wybodaeth am y cymwysterau ar gyfer y rôl hon gweler Gofal Cymdeithasol Cymru.

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs