Skip to main content
Cadeirydd a Chydlynydd Amddiffyn Plant Gwynedd Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Caernarfon
Llawn Amser

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais drwy gwefan Cyngor Gwynedd.

I sicrhau fod plant yng Ngwynedd yn cael eu diogelu, yn byw mewn amgylchiadau mor sefydlog ag sydd modd ac yn cael y cyfle gorau o ran hyrwyddo eu iechyd a’u lles.

Mae’r swydd yma’n allweddol ar gyfer hyrwyddo diogelu, mewn achosion unigol ac hefyd yn y modd mae’r rhwyd ddiogelu rhyng asiantaethol a chorfforaethol yn gweithio yng Ngwynedd.


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon