fbpx
Skip to main content
Cartref Gofal Plant – Gweithiwr Gofal Plant Preswyl x 2 / Childrens Care Home – Residential Child Care Worker x 2 Isle of Anglesey County Council
Lleoliad: Ynys Môn
Rhan Amser

Gwasanaeth: Gwasanaethau Plant

Adran: Cartref Gofal Plant

Oriau: 20 awr yr wythnos

Cyflog: Graddfa 4, £11,961.62 – £13,470.27 y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu’n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu

Service: Children’s Services

Section: Children’s Care Home

Hours: 20 hours per week

Salary: Grade 4, £11,961.62 – £13,470.27 per annum

Contract: Permanent

Appointment subject to a satisfactory Enhanced DBS check.

Please see the Job Description for the Welsh language skills requirements for this post.

You’re welcome to submit an application in the language of your choice. Applications submitted in Welsh or English will always be treated equally.

The job description/person specification for this post is attached below as a PDF

We advise you to save the job description and person specification on your PC or memory stick as once the job is closed they both disappear.

https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/vacancy.jsf?latest=01004254