Skip to main content
Cwrs Hyfforddiant Gofalwn Cymru Gofalwn Cymru
Lleoliad: Castell-nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro

Rydym yn cynnal cwrs hyfforddiant i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol.

Bydd yr hyfforddiant yn trafod y wybodaeth hanfodol y bydd angen arnoch er mwyn i chi ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol, megis cyfathrebu a dulliau gweithio diogel. Bydd y cwrs hyfforddi yn cael ei gynnal ar lein, gyda thiwtor. Gallwch wneud cais am swyddi cyn, yn ystod neu ar ôl i chi fynychu’r cwrs hyfforddi, ond bydd cwblhau’r cwrs yn sicrhau eich bod yn barod i weithio.

Ar ddiwedd y cwrs gallwn helpu chi i chwilio am swyddi. Pan fyddwch yn dechrau gwaith, byddwch hefyd yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant ychwanegol gan eich cyflogwr.

Am fwy o fanylion ewch i’n heitem newyddion: www.Gofalwn.cymru/helpu-chi-i-ddod-o-hyd-ich-gyrfa-mewn-gofal/

WeCare Wales logo


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon