fbpx
Skip to main content
Cydgysylltydd Gofal – Gwasanaeth Ailalluogi Pembrokeshire County Council
Lleoliad: Sir Benfro
Llawn Amser

Swydd llawn amser benagored.

Mae gan Gyngor Sir Penfro gyfle newydd a chyffrous i’r rhai sy’n dymuno gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol. Mae ein Gwasanaeth Ailalluogi am recriwtio Cydgysylltydd Gofal.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio fel rhan o dim i ddarparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer cwsmeriaid yn y gymuned, a byddent yn ymgymryd a’r gwaith o gydgysylltu gofal o fewn y gwasanaeth gan weithio gydag Arweinwyr Tim a’r Rheolwr Cofrestredig, gan sicrhau bod cynlluniau gofal o ansawdd yn cael eu darparu a bod rotau yn eu lle i sicrhau bod darpariaeth gofal yn cael ei chynnal. Byddent yn rheoli a chynnal a chadw’r system amserlennu electronig gan sicrhau bod ymweliadau cwsmeriaid yn cael eu trefnu, bod gofalwyr yn cael eu haseinio’n briodol a bod amseriadau yn cael eu hoptimeiddio gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth cymorth o lefel uchel.

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster Lefel 3 mewn disgyblaeth berthnasol, er enghraifft gweinyddu busnes, a bod a phrofiad o weithio mewn amgylchedd busnes.

Gellir gweld copi llawn o’r disgrifiad swydd a manylion ar sut i wneud cais:

https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon