fbpx
Skip to main content
Cyflenwi Cymhorthydd Gofal Nos (Cysgod y Gaer, Corwen) – CSHC00062W3HRE Denbighshire County Council
Lleoliad: Sir Ddinbych
£10.19 yr awr/ Rhan Amser

Cyfeirnod y swydd: CSHC00062W3HRE
Lleoliad: Cartref Preswyl Cysgod y Gaer, Corwen
Cyflog: Graddfa 4 – £10.19 yr awr
Oriau: Yn ôl yr angen

Mae Cysgod y Gaer yn anelu at ddarparu gofal preswyl, gofal seibiant a gofal dydd a nos o ansawdd uchel i gynorthwyo pobl hŷn ardal Corwen a’u gofalwyr.

Mae swydd wag ar gyfer Cynorthwyydd Gofal Nos Cyflenwi yng Nghanolfan Preswyl Cysgod y Gaer. Os ydych yn teimlo eich bod yn gallu cynnig y agwedd ofalgar a hyblyg sy’n angenrheidiol ar gyfer rhedeg yn llyfn sefydliad hwn, lle mae anghenion y cleientiaid o’r pwysigrwydd mwyaf, yna mae gennym ddiddordeb mewn clywed oddi wrthych.

Penodiad yn amodol ar Ddatgeliad Gwasanaeth Datgelu ac Atal a geirdaon boddhaol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried.