Skip to main content
Cymhorthydd Gofal Cefn Rodyn – 37 awr Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Dolgellau

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod i weithio fel aelod o dim i sicrhau awyrgylch mor gartrefol a phosib i drigolion mewn cartref i bobl hŷn. Y prif ddyletswyddau fydd sicrhau bod y Cartref yn lan, cynnes a chyfforddus, ac i ofalu am les gorfforol ac emosiynol y trigolion.

Dylai deilydd y swydd feddu ar natur gyfrifol ac aeddfed. Disgwylir i’r person fod ag agwedd sensitif tuag at anghenion y trigolion ac yn parchu eu preifatrwydd. Bydd profiad a chymhwyster ym maes gofal yn fanteisiol. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i raglan hyfforddi yr Adran.


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon