Skip to main content
Cymhorthydd Gofal Nos Plas Pengwaith, Llanberis – 29.25 awr pob pythefnos Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Plas Pengwaith, Llanberis

Gwahoddir ceisiadau am y swydd uchod i weithio drwy’r nos i sicrhau awyrgylch mor gartrefol â phosib i’r trigolion. Y prif ddyletswyddau fydd sicrhau bod y Cartref yn lan, cynnes a chyfforddus, ac i ofalu am les gorfforol ac emosiynol y trigolion.

Dylai deilydd y swydd feddu ar natur gyfrifol ac aeddfed. Disgwylir i’r person fod ag agwedd sensitif tuag at anghenion y trigolion ac yn parchu eu preifatrwydd. Bydd profiad a chymhwyster ym maes gofal yn fanteisiol.


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon