Skip to main content
Gweithwyr Cefnogol Asiantaeth Gofal Cartref – Ardal Arfon a Dwyfor Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Ardal Arfon a Dwyfor
££9.82 yr awr - £9.81

Ydych chi eisiau gweithio yn y gymuned?

Ydych chi eisiau gwaith sydd yn cynnig her a boddhad wrth gefnogi pobl fregus yn eu cartrefi?

Rydym yn chwilio am Weithwyr Cefnogol i Asiantaeth Gofal Cartref Cyngor Gwynedd i weithio yn ardal Arfon a Dwyfor.

Gallwn gynnig oriau, gydag amodau gwaith a thal ffafriol ynghyd a chostau trafeilio.
Fel aelod o staff Asiantaeth Gofal Cartref Cyngor Gwynedd, byddwch yn cael cyfle i wella eich sgiliau a derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y maes gofal drwy ddilyn cynllun hyfforddiant cynhwysfawr. Bydd cyfle i chi ennill cymhwyster proffesiynol.


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon