Skip to main content
Prentis Anableddau Dysgu – Cefnogi Gwasanaeth Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Gwynedd

Mae’n hanfodol eich bod yn gwneud cais trwy wefan Cyngor Gwynedd.

Cynorthwyo unigolion gyda anabledd dysgu i fyw eu bywydau yn y ffordd maent yn dymuno, i sicrhau bod ganddynt fywydau gweithgar a chyfoethog.

Cefnogi’r rheolwr wrth asesu anghenion unigolion

Canolbwyntio ar ‘y person’ er mwyn creu, datblygu a chynnal ansawdd bywyd da.

Mae’r Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant yn darparu amryw o wasanaethau gofal cymdeithasol i drigolion 18 oed neu drosodd sydd angen cyngor, gwybodaeth, cymorth neu gefnogaeth oherwydd anghenion penodol.


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon