fbpx
Skip to main content
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol x 2 / Community Engagement Officer x 2 Isle of Anglesey County Council
Lleoliad: Ynys Môn
Rhan Amser

Gwasanaeth: Gwasanaethau Plant

Adran: Cefnogi Teuluoedd

Oriau: 22.2 awr yr wythnos

Cyflog: Graddfa 5, £15,556 – £17,504 y flwyddyn

Cytundeb: Dros Dro (Hyd at 31/03/2024)

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad ar gyfer y gofynion sgiliau iaith Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu’n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.

Service: Children Services

Section: Supporting Families

Hours: 22.2 hours per week

Salary: Grade 5, £15,556 – £17,504 per annum

Contract: Temporary (Up until 31/03/2024)

Appointment subject to a satisfactory Enhanced DBS check.

Please see the Job Description for the Welsh language skills requirements for this post.

You’re welcome to submit an application in the language of your choice. Applications submitted in Welsh or English will always be treated equally.

We advise you to save the job description and person specification on your PC or memory stick as once the job is closed they both disappear.

https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/vacancy.jsf?latest=01004265