Skip to main content
Uwch Gymhorthydd Gofal – Plas Pengwaith 37 awr Cyngor Gwynedd
Lleoliad: Llanberis

•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.
•Cynorthwyo gyda dyletswyddau ariannol a rheolaethol yn y cartref preswyl cofrestredig a darparu gofal personol unigol i’r defnyddwyr gwasanaeth. Dirprwyo ar ran y rheolwr pan fydd yn absennol o’r cartref.


Mewngofnodwch i wneud cais am y swydd hon