fbpx
Skip to main content

Latest News


2 September 2022

Cynllun cyfweliad gwarantedig

Mae mwy na 50 o gyflogwyr wedi ymuno â chynllun newydd i helpu mwy o bobl gael swydd mewn gofal cymdeithasol.   Bydd y cynllun, a reolwyd gan Gofalwn Cymru, yn helpu unrhyw un sydd wedi cwblhau’r rhaglen Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol gael cyfweliad, a gwneud hi’n haws iddyn nhw gael swydd mewn gofal cymdeithasol. Mae’r cynllun yn […]

Learn more

8 June 2022

Ein ffrind Wilbert, o feithrinfa Corwen

Buom yn siarad gyda meithrinfa ddydd Corwen i gael clywed am effaith anhygoel Wilbert y ci ar y plant yn eu gofal. Dachshund (ci selsig) yw Wilbert, brid bach, hypoalergenig sy’n adnabyddus am ei natur dyner. Mae Wilbert yn gariadus, yn ffyddlon ac yn gwmni hyfryd i’r plant. Cyrhaeddodd y feithrinfa yn gi bach ym […]

Learn more

12 May 2022

Nyrs y flwyddyn 2022

Mae Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru wrth ei fodd o weld gwobrau Nyrs y Flwyddyn yn dychwelyd yn 2022.   Eleni, maent yn edrych ymlaen at ddathlu 10fed pen-blwydd eu gwobrau mawreddog, gan gydnabod safonau eithriadol mewn nyrsio. Mae ein gwobrau’n cydnabod yr ymdrechion, yr ymrwymiad a’r cyflawniadau eithriadol sydd wedi cael eu gwneud gan […]

Learn more

30 April 2022

“Mae Avril wedi newid fy mywyd”

Yn ddiweddar cawsom gyfarfod ag Avril Bowen, o Sir Gâr a ddywedodd wrthym am ei rolau ym maes gofal plant yn y cartref.   Sut ddaethoch chi’n nani? Roeddwn i’n warchodwr plant am ugain mlynedd tan i’m gŵr a minnau benderfynu lled-ymddeol. Roedden ni am symud i gefn gwlad, ond roeddwn i wedi dod yn […]

Learn more

28 April 2022

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau 2022

Cyflwynwyd gwobrau i saith enillydd yn y seremoni Gwobrau 2022 eleni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ddydd Iau, 21 Ebrill. Cafodd y gwobrau eu harwain gan y darlledwr enwog, Garry Owen ac Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans. Derbyniwyd mwy na 70 o geisiadau ac enwebiadau o bob cwr o Gymru ar gyfer gwobrau 2022. […]

Learn more