fbpx
Skip to main content

Latest News


15 March 2023

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd

Bydd bws recriwtio newydd sy’n ceisio helpu pobl i gymryd y camau cyntaf i’r sector gofal cymdeithasol, yn teithio trwy Went eleni. Gan gyd-fynd â Diwrnod Gwaith Cymdeithasol y Byd, bydd y bws yn cychwyn ei daith ddydd Mawrth 21 Mawrth, gan aros y tu allan i archfarchnad Morrisons yng Nghwmbrân rhwng 10am a 2pm. […]

Learn more

7 March 2023

Gwahodd gweithwyr cymdeithasol i ddigwyddiadau recriwtio Powys

Os ydych chi’n chwilio am gyfle newydd ym maes gwaith cymdeithasol, mae cyfleoedd gwych ar gael gyda Chyngor Sir Powys. Mae gwahoddiad i weithwyr cymdeithasol ddod i ddigwyddiadau recriwtio i ddysgu rhagor am y cyfleoedd swyddi sydd ar gael yn y gwasanaethau plant ac oedolion. Mae buddion gwych yn gysylltiedig â gweithio i Gyngor Sir […]

Learn more

March 2023

Sut mae ychydig bach o Gymraeg yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr ym maes gofal cymdeithasol

O ofal personol, i gymorth gyda thasgau bob dydd, cynnal gweithgareddau neu gael sgwrs hyd yn oed, mae gweithwyr yn y sector gofal yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt bob dydd. A rhan fawr o gynnig gofal o safon yw sicrhau bod gan bawb gyfle i dderbyn gofal yn […]

Learn more

1 February 2023

Cynllun AwDUra Mudiad Meithrin

Ddiwedd Ebrill llynedd fe lansiodd y Mudiad gynllun ‘AwDUra’ er mwyn annog lleisiau Cymraeg o blith cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig i ‘sgwennu straeon i blant bach cymuned Mudiad Meithrin a thu hwnt. Mae dau enw mawr o fyd ‘sgwennu a chyhoeddi Cymru – Jessica Dunrod a Manon Steffan Ros wedi bod yn cydweithio […]

Learn more

30 January 2023

Care in Gwynedd

    Cyngor Gwynedd has published a video as part of a campaign to attract more people to consider a career within the Social Care sector. The aim of the video is to promote the work opportunities in the care field and draw attention to the diversity that this special sector has to offer, here […]

Learn more

24 January 2023

Angen gwirfoddolwyr Cartrefi Gofal

Dyma rôl newydd gyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. Bydd y rôl yn defnyddio eich sgiliau a’ch diddordebau preswylwyr cartrefi gofal i greu prosiect ag effaith hirhoedlog.   Beth fydda i’n ei wneud fel gwirfoddolwr cartrefi gofal gwirfoddol? Gan weithio ochr yn ochr â chydlynydd gweithgareddau ac ymarferydd celf, byddwch yn defnyddio’r sgyrsiau cawsoch gyda thrigolion […]

Learn more

8 December 2022

Menter Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi ennill gwobr genedlaethol fawreddog

Mae un o fentrau’r Cyngor Sir sy’n sicrhau bod plant mewn gofal Ynys Môn yn mwynhau profiadau bywyd cadarnhaol wedi ennill gwobr genedlaethol fawreddog. Mae’r fenter Cartrefi Clyd wedi ennill Gwobr Plant Mewn Gofal, Gwobrau ‘Children and Young People Now 2022’ a hynny am ei lwyddiant wrth ofalu am blant o fewn cartrefi lle bydd […]

Learn more

25 October 2022

Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2022

Buddsoddi yn natblygiad staff yn hwb mawr i fusnes newydd… Mae busnes newydd gofal plant a lansiwyd yng Nghaerfyrddin yn anterth y pandemig Covid-19 yn mynd o nerth i nerth. Wrth i’r byd ymgodymu â chyfnodau clo a chyfyngiadau symud, lansiodd Rebecca Davies fusnes Willow Daycare ar dir Ysbyty Cyffredinol Glangwili, gan gydnabod bod prinder […]

Learn more