fbpx
Skip to main content

Latest News


8 June 2022

Ein ffrind Wilbert, o feithrinfa Corwen

Buom yn siarad gyda meithrinfa ddydd Corwen i gael clywed am effaith anhygoel Wilbert y ci ar y plant yn eu gofal. Dachshund (ci selsig) yw Wilbert, brid bach, hypoalergenig sy’n adnabyddus am ei natur dyner. Mae Wilbert yn gariadus, yn ffyddlon ac yn gwmni hyfryd i’r plant. Cyrhaeddodd y feithrinfa yn gi bach ym […]

Learn more

12 May 2022

Nyrs y flwyddyn 2022

Mae Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru wrth ei fodd o weld gwobrau Nyrs y Flwyddyn yn dychwelyd yn 2022.   Eleni, maent yn edrych ymlaen at ddathlu 10fed pen-blwydd eu gwobrau mawreddog, gan gydnabod safonau eithriadol mewn nyrsio. Mae ein gwobrau’n cydnabod yr ymdrechion, yr ymrwymiad a’r cyflawniadau eithriadol sydd wedi cael eu gwneud gan […]

Learn more

30 April 2022

“Mae Avril wedi newid fy mywyd”

Yn ddiweddar cawsom gyfarfod ag Avril Bowen, o Sir Gâr a ddywedodd wrthym am ei rolau ym maes gofal plant yn y cartref.   Sut ddaethoch chi’n nani? Roeddwn i’n warchodwr plant am ugain mlynedd tan i’m gŵr a minnau benderfynu lled-ymddeol. Roedden ni am symud i gefn gwlad, ond roeddwn i wedi dod yn […]

Learn more

28 April 2022

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau 2022

Cyflwynwyd gwobrau i saith enillydd yn y seremoni Gwobrau 2022 eleni a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ddydd Iau, 21 Ebrill. Cafodd y gwobrau eu harwain gan y darlledwr enwog, Garry Owen ac Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans. Derbyniwyd mwy na 70 o geisiadau ac enwebiadau o bob cwr o Gymru ar gyfer gwobrau 2022. […]

Learn more

11 March 2022

Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am staff a phrentisiaid i weithio mewn grwpiau chwarae a meithrinfeydd

Mae ymgyrch recriwtio fawr ar waith i gyflogi mwy o staff gofal plant Cymraeg eu hiaith ledled Cymru. Ydych chi wrth eich bodd yn gweithio gyda phlant ac am roi’r dechrau gorau posibl i blant drwy gynnig y cyfle iddynt chwarae, dysgu a thyfu drwy gyfrwng y Gymraeg?   Mae Mudiad Meithrin yn chwilio am […]

Learn more

2 March 2022

Gitarydd o Gymru yn rhoi benthyg cân i Gofalwn Cymru

Mae Callum Alexander Bromage yn byw bywyd prysur. Yn ystod y dydd, mae’r dyn ifanc 24 oed o Abertawe yn chwarae gitâr arweiniol mewn band sy’n dechrau torri trwy’r sîn ar hyn o bryd – band sydd eisoes wedi gweithio gyda chynhyrchwyr sydd wedi ennill gwobrau Grammy. Ond mae Callum hefyd yn rhoi ei amser […]

Learn more