fbpx
Skip to main content

Newyddion Diweddaraf


21 Awst 2019

Gweithiwr cymdeithasol o Sir Fôn yw enillydd cyntaf y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg

Mae Sian Morgan, gweithiwr cymdeithasol o Gyngor Sir Ynys Môn, wedi’i henwi fel enillydd cyntaf y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant sy’n darparu gofal rhagorol trwy […]

Dysgu mwy

20 Awst 2019

Mair Aubrey Rheolwr Gwasanaeth yn ymuno gyda ni yn y Sioe Frenhinol ac yr Eisteddfod Genedlaethol

Dros gyfnod yr haf mae Mair Aubrey, sydd yn ymddangos yn ein straeon fideo, wedi bod yn brysur yn cefnogi Gofalwn Cymru ar hyd a lled y wlad yn codi proffil gweithwyr gofal. Bu Mair ymuno hefo ni yn y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst. Bu’r ddau ddigwyddiad bwysleisio […]

Dysgu mwy

31 Mai 2019

Ydych chi’n ddarparwr gofal ac yn edrych am weithwyr newydd?

Mae dros 200 o ddarparwyr gofal wedi cofrestru, yn rhad ac am ddim, ar ein gwefan ers i ni lansio yn Mawrth 2019. Ydych chi’n ddarparwr gofal sydd yn edrych am weithwyr newydd? Ydych chi wedi cofrestru eich manylion ar ein gwefan? Mae’n rhad ac am ddim a gall eich gweithiwr newydd fod cwpl o […]

Dysgu mwy

23 Mai 2019

Dywedwch wrthym beth rydych chi’n gwneud…

Rydym o hyd yn chwilio am straeon newydd a diddorol gan gyflogwyr i rannu gyda’r cyhoedd. Ydych chi’n cynnal ffair swyddi, digwyddiad gyrfaoedd neu yn cymryd rhan yn eich cymuned? Ydych chi wedi cael llysgennad gofal yn ymuno â digwyddiad i helpu dod a gweithio yn y sector yn fyw? Rydym eisiau rhannu’r gwaith gwych […]

Dysgu mwy

3 Mai 2019

Bythefnos Gofal Maeth

Ymgyrch ‘The Fostering Network’ yw Bythefnos Gofal Maeth, 13 i 26 o Fai, i godi proffil maethu. Mae’r ymgyrch wedi ei ddatblygu gan ‘The Fostering Network’ er mwyn arddangos yr ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad gofalwyr maeth. Mae’n cefnogi gwasanaethau maethu i bwysleisio’r angen am fwy o ofalwyr maeth. Mae gofalwyr maeth yn newid bywydau. Pob […]

Dysgu mwy

29 Mawrth 2019

Ai gofal cymdeithasol yw’r yrfa i chi?

Ydych chi eisiau gyrfa ble gallwch ddysgu rhywbeth newydd pob dydd? Ydych chi eisiau cefnogi pobl i fyw’r bywydau maent eisiau byw? Ydych chi wedi cysidro gyrfa yn iechyd a gofal cymdeithasol? Gwnaeth Cyngor Sir Penfro gynnal ffair swyddi Gofalwn ar 4 Ebrill 2019. Eu nod oedd dangos i bobl bod amrywiaeth o lwybrau gyrfa […]

Dysgu mwy

19 Mawrth 2019

Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol 2019

Diwrnod i holl weithwyr cymdeithasol ymuno a’i gilydd i ddathlu llwyddiannau’r proffesiwn yw Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol. Mae Diwrnod Rhyngwladol Gwaith Cymdeithasol 2019 yn canolbwyntio ar annog perthnasoedd rhwng unigolion, a pwy well i ofyn i na cefnogwraig ein ymgyrch, Amy Davies? Fe wnaeth Amy gymhwyso fel gweithiwr cymdeithasol oherwydd ei bod eisiau gwneud gwahaniaeth […]

Dysgu mwy

12 Chwefror 2019

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng Nghymru erbyn 2030

Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni’r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad. I helpu i ddenu mwy o bobl i weithio mewn gofal, mae ymgyrch genedlaethol o’r enw Gofalwn wedi’i lansio […]

Dysgu mwy
1 4 5 6