fbpx
Skip to main content
Lleoliad: Cymru Gyfan

Rydym yn cynnal cwrs hyfforddi pedwar diwrnod i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Bydd yr hyfforddiant yn cwmpasu'r hanfodion sydd eu hangen arnoch i ddechrau gweithio ym maes gofal cymdeithasol fel cyfathrebu ac arferion gweithio diogel. Bydd yn cael ei gynnal ar-lein gyda thiwtor. Gallwch wneud cais am swyddi cyn, yn ystod neu ar ôl mynychu'r cwrs hyfforddi, ond cwblhau'r...

Darganfyddwch sut y gallai eich sgiliau a'ch doniau eich gwneud chi'n berffaith ar gyfer gyrfa mewn gofal cymdeithasol, a chael cyngor gyrfaoedd ar sut i chwilio am swydd a pherfformio’n dda mewn cyfweldiad. Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn derbyn bathodyn digidol gan City & Guilds y gallwch ei ddefnyddio i brofi eich hyfforddiant ac arddangos eich sgiliau.