fbpx
Skip to main content

Cysylltu Bywydau


Mae Cysylltu Bywydau yn cynnig sefydlogrwydd a sicrwydd er mwyn i bobl fyw eu bywyd gorau. Ond beth mae’n ei olygu, a phwy mae’n ei helpu? Mae’r dudalen hon yn rhoi cyflwyniad clir i wasanaethau Cysylltu Bywydau yng Nghymru. Hefyd, mae gennym gyngor i unrhyw un sy’n dymuno dod yn ofalwr Cysylltu Bywydau.

Dod o hyd i gyfle Cysylltu Bywydau yn eich ardal chi

Cynllun Cysylltu Bywydau Gwynedd a Ynys Môn

Cynllun Cysylltu Bywydau PSS Gogledd Cymry (Conwy, Sir Ddinbych a Wrexham)

Cynllun Cysylltu Bywydau Powys

Cynllun Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion)

Cynllun Cysylltu Bywydau Ategi (Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd

Cynllun Cysylltu Bywydau De-ddwyrain Cymru (Blaenau Gwent, Caerffili, Torfaen, Casnewydd, Merthyr Tudfull a Sir Fynwy

I gael rhagor o wybodaeth ac i ddarllen am yr effaith y mae gofalwyr Cysylltu Bywydau yn ei chael ledled Cymru, ewch i wefan Cysylltu Bywydau neu ffoniwch 0151 227 3499.

Beth yw Cysylltu Bywydau?

Mae Cysylltu Bywydau ar gyfer pobl 18+ oed sydd am fyw’n annibynnol, gyda chefnogaeth ychwanegol rhwydwaith teulu a chymuned. Mae’n ddewis amgen i fyw mewn llety â chymorth neu ofal preswyl.

Mae gofalwyr Cysylltu Bywydau yn rhoi cymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain am ddiwrnod yr wythnos, neu am ychydig ddyddiau ar y tro, ac mae eraill yn darparu gofal a chymorth hirdymor, ac yn byw yn yr un lle â’r unigolyn sydd angen cymorth. Mae’n debyg i faethu – i oedolion. Maen nhw’n rhannu bywyd teuluol gyda pherson sydd angen cymorth i fyw’n dda. Gyda’i gilydd, maen nhw’n helpu i ddatblygu cymunedau iach sydd wedi’u cysylltu ac yn hyrwyddo lles.

Maen nhw'n cael eu paru'n ofalus gyda pherson sy'n ceisio cael cyfle i Cysylltu Bywydau. Diddordebau a rennir, ffyrdd o fyw, yr un hiwmor yw rhai o bethau sy'n cael eu hystyried er mwyn sicrhau'r cywedd.

Roles within Cysylltu Bywydau

Cysylltu Bywydau


Mae Cysylltu Bywydau yn rhoi cymorth i bobl: anableddau dysgu anableddau corfforol sy’n byw gyda dementia salwch meddwl sydd angen dod allan o’r ysbyty ifanc sy’n pontio o ofal maeth hŷn sy’n rhieni a babanod ar gyfer rhieni newydd ag anableddau dysgu. Pwy all ddod yn ofalwr Cysylltu Bywydau? Mae gofalwyr sy’n Cysylltu Bywydau yn […]

About this role

Swyddi gwag mewn gofal

Mae Cymru angen mwy o weithiwyr gofal cymdeithasol.

Mae llawer o bobl sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol wedi neidio o swyddi fel lletygarwch neu fanwerthu. Defnyddiwch eich sgiliau trosglwyddadwy a gwnewch gais nawr.

Search for jobs