Neidio i'r prif gynnwys

Cymhorthydd Therapi Galwedigaethol

Dyddiad cau 18/07/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol

Disgrifiad o'r swydd

Lleoliad gwaith: Coed Pella

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio yn y Tîm Atal ac Ymyrraeth Gynnar o fewn Gwasanaeth Anabledd Conwy yng Nghoed Pella, Bae Colwyn.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.