Neidio i'r prif gynnwys
Rhybudd

Rydym yn profi rhai materion technegol a allai eich atal rhag mewngofnodi neu ddefnyddio rhannau o'r wefan.

Rydym wrthi'n gweithio ar ddatrys y materion hyn ac yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i chi.

Cynorthwy-ydd Gweinyddol\/ Cydlynydd Trothwy Gofal

Dyddiad cau 25/06/2024

Cyflogwr

Conwy County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Lleoliad

  • Conwy
    • Pob ardal

Manylion

Math o gontract
Parhaol

Disgrifiad o'r swydd

Lleoliad gwaith: Coed Pella, Bae Colwyn

Dyma gyfle cyffrous a heriol i'r person cywir ymuno â'r tîm prysur a deinamig sy'n cefnogi'r timau Ar Ffiniau Gofal ac Atal Argyfwng.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.