Neidio i'r prif gynnwys
Newyddion

Mae Gofalwn Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn noddi'r diwrnod ar 6 Awst gyda'n Diwrnod Gofal.

Mwy yma

Cynorthwyydd Meithrinfa Achlysurol

Dyddiad cau 24/07/2024

Cyflogwr

Mudiad Meithrin CYF

Lleoliad

  • Rhondda Cynon Taf
    • Pontypridd

Manylion

Oriau contract
Dim oriau
Math o gontract
Dros dro
Cyflog
£11.44 yr awr
Maes gofal
Gofal plant
Gweithle
Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd
Rôl
Nursery Assistant

Disgrifiad o'r swydd

Dilyn arweiniad yr Arweinydd Ystafell i:
• Sicrhau bod pob plentyn yn derbyn sylw gofalgar a phrydlon a gofal o’r safon uchaf
• Dilyn a gweithredu holl weithdrefnau a pholisïau'r Feithrinfa
• Sicrhau bod trefniadau bwydo a newid plant yn cael eu gweithredu yn briodol

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.