Neidio i'r prif gynnwys

Cynorthwyydd Meithrinfa (Nursery Assistant)

Dyddiad cau 24/07/2024

Cyflogwr

Mudiad Meithrin CYF

Lleoliad

  • Rhondda Cynon Taf
    • Pontypridd

Manylion

Oriau contract
Llawn Amser
Math o gontract
Parhaol
Cyflog
£11.64 - £12.04 yr awr
Maes gofal
Gofal plant
Gweithle
Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd
Rôl
Ymarferydd Gofal Dydd

Disgrifiad o'r swydd

• Dilyn arweiniad a chyfarwyddiadau’r Arweinydd Ystafell i;
• Gyflawni unrhyw dargedau sydd gan bob ystafell
• Dilyn a gweithredu holl weithdrefnau a pholisïau'r Feithrinfa
• Sicrhau bod bob plentyn yn derbyn sylw gofalgar a phrydlon a gofal o’r safon uchaf

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.