Neidio i'r prif gynnwys

Datblygwr Deallusrwydd Busnes

Dyddiad cau 15/04/2024

Cyflogwr

Ceredigion County Council / Cyngor Sir Ceredigion

Lleoliad

  • Ceredigion
    • Pob ardal

Manylion

Oriau contract
Rhan Amser
Math o gontract
Parhaol
Maes gofal
Gofal cymdeithasol
Gweithle
Cyfleusterau Crèche a Meithrinfeydd Dydd
Rôl
Manager

Disgrifiad o'r swydd

Ynglŷn â'r rôl
Rydym am recriwtio Ddatblygwr Deallusrwydd Busnes i ymuno â'n Tîm Perfformiad ac Ymchwil yn barhaol, llawn amser.

Rydym yn chwilio am unigolyn i gefnogi swyddogaeth adrodd perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor trwy gynhyrchu adroddiadau perfformiad rheolaidd, datblygu atebion newydd o ran adrodd a chwrdd â gofynion statudol o ran adrodd i Lywodraeth Cymru. Gyda bod yn hyddysg mewn cyfrifiadura i lefel uchel, a gwybodaeth am systemau gwybodaeth busnes, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn brofiadol mewn cynllunio systemau, technolegau Microsoft a delweddu data.

Sut i wneud cais

Gweld disgrifiad llawn y swydd a gwneud cais ar wefan y cyflogwyr

Gwneud cais ar-lein

Dewch o hyd i swydd mewn gofal plant

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn gofal, edrychwch ar ein bwrdd swyddi i gael syniad o'r math o rolau sy'n fanteisiol.